fredag 2. juli 2010

Føggel

Portrett av en måkejævel

Nysgjerrig stokkand


Det suser i sivet